Liên hệ

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email . Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng về danh tính. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc khiếu nại về Chính sách bảo mật Dữ liệu cá nhân này hoặc về việc chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email .

HEINEKEN International B.V. là Bên kiểm soát dữ liệu đối với Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích chiến lược tổng quan. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc muốn sử dụng bất kỳ quyền Dữ liệu cá nhân nào của bạn hoặc gửi khiếu nại về việc sử dụng Dữ liệu cá nhân này hoặc về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email với yêu cầu Dữ liệu cá nhân.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn heinekendjs.com.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | heinekendjs.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status